kvaliteta

Osiguranje kvalitete


Uspostavili smo sljedeće postupke i mjere kontrole kako bismo osigurali kvalitetu
1. Imamo procedure za identifikaciju i praćenje svih sirovina, pakiranja i gotovih proizvoda.
2. Imamo postupke za identifikaciju, odvajanje i zbrinjavanje svih nepotvrđenih materijala za pakiranje sirovina i gotovih proizvoda.
3. Imamo programe za skladištenje i isporuku proizvoda i otpremu.
4. Imamo postupke kojima se osigurava da se procesne faze kontroliraju i udovoljavaju zahtjevima proizvoda.
5. Imamo program za podizanje svijesti o kvaliteti.
6. Imamo program kontrole štetočina.
7. Imamo program sanacije, postupak čišćenja i praksu.
8. Imamo postupak opoziva proizvoda.