Poliakrilamid u elektroforezi

Elektroforeza u poliakrilamidnom gelu odnosi se na poliakrilamidni gel koji nastaje djelovanjem akrilamida (skraćeno Acr) i umreživača N, N'-metilenbisakrilamida (skraćeno Bis) pod djelovanjem katalizatora amonij persulfata (APS), N, N, N '. N 'tetrametiletilendiamin (TEMED) polimernim umrežavanjem i koristi se kao potpora za elektroforezu.

poliakrilamidnom

Elektroforeza u poliakrilamidnom gelu može odvojiti proteine u nekoliko zona prema razlici u naboju različitih molekula proteina i različitoj pokretljivosti generiranoj različitim molekularnim veličinama. Ako uzorak sadrži samo isti protein, treba odvojiti samo jednu traku nakon što se uzorak proteina podvrgne elektroforezi. SDS je anionski surfaktant koji lomi vodik i hidrofobne veze proteina i kombinira ga s molekulom proteina da formira kompleks.

Lianyungang JM Bioscience Co, Ltd je tehnološki inovativna tvrtka i uglavnom bavi istraživanje, razvoj, ulaganje, proizvodnju i opskrbu svih vrsta agrokemikalija, fine kemikalije, kao i neke farmaceutske međuprodukti i aditiva u hrani. Naša topla prodaja Poliakrilamidni prah može se učinkovito koristiti u elektroforezi.

poliakrilamindoj-u-elektroforeza