Fosforna kiselina CAS 13598-36-2

Fosforna kiselina je spoj opisan formulom H3P03. Ova kiselina je diprotična (lako ionizira dva protona), a ne triprotika, kao što se može navesti u ovoj formuli. Fosforna kiselina je međuprodukt u pripravi drugih fosfornih spojeva.

H3P03 je jasnije opisan sa strukturnom formulom HPO (OH) 2. U krutom stanju HP (O) (OH) 2 je tetraedarski s jednom kraćom vezom P = O od 148 pm i dvije dulje P-O (H) veze od 154 pm. Ova vrsta postoji u ravnoteži s iznimno malim tautomerima P (OH) 3. IUPAC preporučuje da se potonje nazove fosforna kiselina, dok se dihidroksi oblik naziva fosfonska kiselina. Samo se reducirani fosforni spojevi pišu s "ous" završetkom.

Ostale važne fosforne oksidne kiseline su fosforna kiselina (H3PO4) i hipofosforna kiselina (H3PO2). Smanjene fosforne kiseline podložne su sličnom tautomerizmu koje uključuje pomake H između O i P.

Naziv proizvoda: Fosforna kiselina
EINECS NO: 237-066-7
Molekulska formula: H3P03
Molekulska masa: 81,9957
Strukturna formula:
Test: najmanje 99.0%
Talište: 73 ° C
Pakiranje: 25kg tkane vrećice
CAS NO: 13598-36-2